Brief: to translate the website of Lichaamskracht.nu, a bodywork practice, from Dutch into English.

Hoe lang duurt een leerproces?

Dit is afhankelijk van je symptoom of de vraag waar je mee komt. Aan het begin van je proces zul je als cliënt samen met je practitioner een heldere concrete doelstelling formuleren, waar je samen naartoe werkt. Iedereen leert op een andere wijze en in een ander tempo.

How long does a course of sessions take?

 That depends on your symptoms or your goal. At the beginning of the process, you will decide a clear goal with the practitioner and work towards it together. Everyone learns in their own way and at their own speed.